Jordarbejde på hele Sjælland

Hos Entreprenør Benny Petersen A/S udfører vi alle typer af jordarbejde over hele Sjælland. Med vores moderne maskinpark kan vi klare både store og små jord-opgaver for erhverv, private og offentlige bygherrer.

Vi styrer vores minigrader og gravemaskiner med GPS og har desuden håndholdte GPS-rovere til afsætning og indmåling i marken, samt droner til opmåling og registrering.

I forbindelse med nybyggeri udfører vi belægninger og jordarbejde for byggegruber, byggemodninger og vejanlæg. Det kan bl.a. dreje sig om afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, korrekt håndtering og bortskaffelse af forurenet jord og overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spilde- og regnvandsledninger, gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning o.l.

I forbindelse med jordarbejde tilbyder vi også LAR samt udførelse af forsinkelses/regnvandsbassiner med afløbsregulatorer for at beskytte recipienter.

Minigrader til millimeter afretning

Vi udlejer desuden en Minigrader til mindre jordarbejde på hele Sjælland. Det kan blandt andet være afretning af pladser, ridebaner, haller, fodboldbaner, veje, stier, indkørsler, tennisbaner og lignende områder med trange pladsforhold og høje tolerancekrav, ned til +/- 3mm.

Vi kan dermed aflevere arealet klar til fliser og belægninger med et minimum af efterbehandling.

Graderen vejer kun 1500 kg, og med de eftermonterede brede dæk undgås den ujævne komprimering, der typisk kommer fra hjulene på tungere udstyr.

Graderen har en lav venderadius på 1,5m indvendig og 2,75m udvendig, der sammen med lille bredde gør den ideel til små områder med vanskelige adgangsforhold.

Vi bruger desuden også ultralyd til at afrette efter belægninger og kantsten, både med og uden, sidefald, samt afretning af pladser/arealer med et- og to-sidet fald samt kuvertfald ved brug af rotorlaser eller ved at uploade design til GPS.

Vi står gerne for udarbejdelsen af designet til GPS-udstyret eller konverteringen af det nuværende projektgrundlag.

Vi hjælper med jordarbejde på hele Sjælland og i København

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for assistance.
Vi klarer både store og små opgaver for både privat- og erhvervskunder.

Få et uforpligtende tilbud