Entreprenør Benny Petersens persondatapolitik for ansøgere

Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Entreprenør Benny Petersen A/S. Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de person-oplysninger, som vi behandler om dig.

Persondataansvarlige:
Entreprenør Benny Petersen A/S
Rugvænget 13
4490 Jerslev
CVR. 26923832

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler følsomme personoplysninger. I det følgende kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor vi opbevarer dine persondata, hvordan vi indsamler relevante persondata på dig, hvornår vi indsamler de forskellige persondata og hvorfor de forskellige personoplysninger, vi indsamler på dig, er relevante for os.

Når vi modtager din ansøgning

Af hensyn til en sikker behandling af persondata, vurderer vi udelukkende ansøgninger sendt pr. mail til job@bennypetersen.dk eller cas@bennypetersen.dk.

I rekrutteringsprocessen er det først og fremmest de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, dit CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores interne rekrutteringssystem, og vi bruger ikke dine oplysninger til andet formål end rekruttering. Det betyder, at dine persondata ikke går videre til en tredjepart, men cirkuleres internt i virksomheden mellem relevante medarbejdere.

Type af personoplysninger:

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger/referencer mv.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

Når vi har læst din ansøgning, kontakter vores HR-afdeling dig, såfremt dine kompetencer matcher en mulig stilling hos os. Vores HR-afdeling vil bede om mundtligt samtykke til indhentning af kontaktoplysninger på en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Vi anvender dit samtykke, når du videregiver kontaktinformationer til tidligere arbejdsgiver efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger.  Får vi dit samtykke retter vi telefonisk henvendelse til en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, hvorefter vi vurderer, om du skal til ansættelsessamtale hos os. De informationer vi får fra din(e) tidligere arbejdsgivere, noterer vi og bruger fremadrettet i rekrutteringsprocessen. Du vil blive informeret om referencens indhold, hvis du ønsker det.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Personlighedstest

Som en del af rekrutteringsprocessen anvender vi personlighedstests. Vi bruger dine svar til at forventningsafstemme interesse for opgaver og ledelsesstil, så du får de optimale arbejdsvilkår at arbejde under.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, får du besked herom, og vi sletter de oplysninger, vi har registreret om dig hurtigst muligt.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Opbevaring af ansøgninger med henblik på senere rekruttering

I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om skriftligt samtykke til dette.
Vi gemmer som udgangspunkt oplysningerne i op til 6 måneder efter dit samtykke.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik 

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 6. november 2019.